Garantinio aptarnavimo sąlygos

Sėdmaišių garantijos salygos

 • Sėdmaišiams suteikiama 24 mėnesių garantija nuo sėdmaišio įsigijimo datos. Garantija netaikoma mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems neteisingai eksploatuojant gaminį.
 • Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl Pardavėjo kaltės.
 • Garantija taikoma visoms Prekių sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, išskyrus sėdmaišių užpildui (granulėms) t. y. susisėdėjimui (granulių susigulėjimas – natūralus reiškinys, laikui bėgant sėdmaišį reikės papildyti).
 • Natūralus Prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
 • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.
 • Garantija suteikiama tik pateikus pirkimo dokumentus (saugokite juos iki garantinio termino pabaigos).
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esantis produktas savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

Grilių garantijos sąlygos

RIBOTA KAMADO BONO VISO EKSPLOATACIJOS LAIKO GARANTIJA

Pagal žemiau išdėstytas sąlygas ir nuostatas Kamado BONO garantuoja pirmajam pirkėjui, kad Kamado BONO gaminamos ar tiekiamos keraminės kepsninės, naudojamos įprastinėmis sąlygomis, neturi gamybinių ar medžiagos defektų. Garantija suteikiama nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos šiems nurodytiems laikotarpiams: keramikiniam korpusui taikoma neribota garantija, keramikinei ugnedėžei, ugnies žiedui ir keramikiniams kepsninės aksesuarams (2 )metų garantija, visoms metalinėms kepsninės dalims ir aksesuarams taikoma dviejų (2) metų garantija, temperatūros matuokliui, ugniai atspariam tarpikliui – vienerių (1) metų garantija, (1) metų garantija suteikiama šoninėms lentynoms . Ši ribota viso eksploatacijos laiko garantija galioja tik fiziniams ąsmenims kurie kepsninę naudoja ne komerciniais tikslais. Juridiniams ąsmenims, kurie kepsninę naudoja komerciniams tikslams, galioja (1) metų garantija keramikiniam korpusui ir visoms keramikinėms ir metalinėms dalims ir aksesuarams. Garantija galioja tik užregistravus prekę ŠIAME PUSLAPYJE. Bet kokios keraminių kepsninių apdailos nudužimai ar įtrūkimai, aptikti pirkimo metu, turi būti pažymėti ant originalaus pirkimo kvito. Garantija netaikoma dėl įbrėžimų, įlenkimų, nuskilimų, įtrūkimų arba nedidelių kosmetinių išorinės glazūros įskilimų, kurie neturi įtakos kepsinės veikimui ir yra visiškai nepavojingi. Tokios medžiagos kaip chloras, pramoniniai dūmai, chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, vejos pesticidai ir druska gali pakenkti metalo dažams ir dengiamosioms medžiagoms. Dėl to dalims iš metalo, nerūdijančio plieno ir ketaus taikoma garantija negalioja RŪDŽIŲ, OKSIDACIJOS, IŠBLUKIMO ir kitų DEFEKTŲ atveju. Ši garantija negali būti perduota kitiems savininkams.

UŽREGISTRUOKITE SAVO KEPSNINĘ: https://www.kamadobono.lt/lt/registruok?view=form

Jei bet kuris produktas, kuriam taikoma ši garantija, turi defektų, toks produktas, priklausomai nuo Kamado BONO pasirinkimo, bus pataisytas arba pakeistas į panašų naują gaminį ar naują dalį. Pagal šią garantiją Kamado BONO prisiima atsakomybę už remontą ir (arba) dalių pakeitimą. Pateikdamas pretenziją, pirkėjas privalo nufotografuoti pažeidimus žalai įvertinti.

Pagal Kamado BONO garantiją išorinės glazūros įbrėžimai, įtrūkimai, nuskilimai, įlenkimai ar maži kosmetiniai defektai, neturintys įtakos veikimui, nėra taisomi.

 

Ši garantija nesuteikiama, jei defektai atsirado dėl netinkamo gaminio sumontavimo arba netinkamos jo priežiūros, naudojimo nesilaikant instrukcijos arba ne pagal paskirtį , o taip pat dėl gaminio laikymo netinkamoje aplinkoje. Ši garantija nėra taikoma, jei defektai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, neteisėto remonto, gaminio arba jo dalių perdarymo arba pakeitimo. Ši garantija yra neteikiama, jei keraminės kepsninės įdužimai ar įtrūkimai atsirado po gaminio pardavimo pirmajam pirkėjui. Kamado BONO neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusio dėl įvykio arba nenumatyto atvejo, kurio Kamado BONO negali kontroliuoti. Garantija anuliuojama, jei bet kokie skysčiai – įskaitant degiuosius skysčius – yra pilami į arba ant keraminės kepsninės. Garantija anuliuojama jei kepsninė yra kurenama malkomis ar kitu netinkamu kuru, kepsninei kurenti turi būti naudojamos aukštos kokybės kietmedžio anglys o uždegimui naudojami sausi įdegtukai. Apsauginę keraminės kepsninės dangą gali sugadinti medžiagos arba sąlygos, už kurias Kamado BONO neprisiima atsakomybės. Kamado BONO naudoja rūdims atsparias medžiagas, tačiau garantija netaikoma kepsninės metalinių dalių rūdijimo ar oksidacijos atvejais, nebent yra pažeistas kepsninės struktūrinis vientisumas.

Ši garantija nėra taikoma, nusipirkus gaminį iš neįgaliotų tiekėjų ir (arba) trečiųjų šalių. Garantija yra teikiama tik įsigijus gaminius iš įgaliotų tiekėjų nurodytų kamadobono.lt puslapyje.

Ši garantija netaikoma kepsninę naudojant komerciniais ir kitais panašiais tikslais. Ši garantija apima įprastą kasdieninį naudojimą ir priežiūrą.

Kamado BONO neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusio dėl įvykio arba nenumatyto atvejo, kurio Kamado BONO negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, gaisrą , vyriausybių apribojimus arba suvaržymus, streikus, pervežimo delsas arba sumažėjusius medžiagų išteklius.

Tai – vienintelė Kamado Bono garantija. Kamado Bono pabrėžtinai neprisiima atsakomybės už bet kokias kitas garantijas, aiškiai išreikštas arba numanomas, įskaitant numanomas komercinių savybių ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas.

Ši garantija netaikoma, o Kamado Bono neprisiima atsakomybės, už žalą, atsiradusią dėl delsos, veikimo nutraukimo, nepatogumų arba už bet kokią atsitiktinę, tyčinę ir/ar pasekminę žalą. Išimtinė pirkėjo teisė dėl šios garantijos pažeidimo apsiriboja gaminio arba jo dalių remontu arba pakeitimu pagal šioje garantijoje nurodytą tvarką.

Kai kuriose valstybėse garantijos galiojimo apribojimai nėra leidžiami arba apribojimai už atsitiktinę arba pasekminę žalą nėra taikomi, todėl aukščiau nurodyti apribojimai arba išimtys Jums gali būti netaikomi. Čia pateiktoje garantijoje išvardytos visos juridinės teisės, tačiau Jums gali būti taikomos kitos teisės, kurios kiekvienoje valstybėje skiriasi. Kamado BONO neįgalioja jokių fizinių ar juridinių asmenų prisiimti atsakomybę Kamado BONO vardu dėl Kamado BONO gaminių pardavimo arba pirkimo. Įsigijus Kamado BONO gaminį iš neįgaliotų pardavėjų garantija gaminiui nebus taikoma. Jei turite klausimų dėl įgaliotųjų pardavėjų tapatumo nustatymo, susisiekite su Kamado BONO prieš pirkdami gaminį.

Dėl garantinio pretenzijos pateikimo kreipkitės į Kamado BONO administraciją. http://kamadobono.lt/index.php/lt/kontaktai

Pintų baldų garantijos sąlygos

Gavę baldus pastebėjote gamyklinį ar transportavimo broką?

Nesijaudinkite, kartu išspręsime visas kilusias problemas 🙂

Atsiųskite broko nuotraukas mums el. paštu info@ekoseses.lt – tikėtina, kad taip greičiau galėsime išspręsti susidariusius nepatogumus.

Garantijos suteikimo sąlygos:

 • Garantija taikoma 24 mėn. nuo prekės įsigijimo dienos.
 • Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
 • Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
 • Natūralūs audinio ar užpildo dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai nesilaikoma prekės surinkimo instukcijos ar surinkimas atliekamas netinkamai, pvz. baldų surinkimo metu perveržiami varžtai; kai prekės eksploatuojamos netinkamai, nesilaikoma eksploatacijos rekomendacijų arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.
 • Garantija netaikoma šiems elementams: stiklo stalviršiui, silikono kojelėms po stiklu, pagalvėlėms (sėdynėms ir atlošams), sagoms, čiužiniams ir pan.
 • Garantija neapima žalos, kurią sukėlė:

– netinkamas baldų surinkimas

– netinkamas naudojimas ir saugojimas;

– netinkama priežiūra;

– mechaniniai pažeidimai;

– savarankiškas taisymas, modifikavimas ar struktūriniai pakeitimai.

 • Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos.
 • Garantija suteikiama pateikus pirkimo dokumentus.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esantis produktas savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

Eksploatacijos rekomendacijos:

 • Siekiant užtikrinti maksimalią baldų naudojimo trukmę , sukurkite jiems pavėsį. Nors ratanas atsparus UV spinduliams, tačiau ilgus metus veikiama tiesioginių saulės spindulių, vytelė silpnėja ir keičia savo savybes. Taigi, skėtis, baldų uždangalas ar stoginė, sauganti nuo saulės, gerokai prailgins Jūsų lauko baldų tarnavimo laiką.
 • Žiemos laikotarpiu lauke paliekamus lauko baldus rekomenduojama uždengti apsaugant nuo kritulių.

Garantijos galiojimo laikotarpiu (iki 24 mėn.) pastebėjus paslėptus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums fotonuotrauką elektroniniu paštu info@ekoseses.lt. Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą nedelsiant informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, su sąlyga, kad bus laikomasi visų Prekių Grąžinimo Sąlygų.

Aliuminio baldų garantijos sąlygos

Gavę baldus pastebėjote gamyklinį ar transportavimo broką?

Nesijaudinkite, kartu išspręsime visas kilusias problemas 🙂

Atsiųskite broko nuotraukas mums el. paštu info@ekoseses.lt – tikėtina, kad taip greičiau galėsime išspręsti susidariusius nepatogumus.

Garantijos suteikimo sąlygos:

 • Garantija taikoma 24 mėn. nuo prekės įsigijimo dienos.
 • Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
 • Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
 • Natūralūs audinio ar užpildo dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 • Natūralūs medžio ar medžio imitacijos detalių dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai nesilaikoma prekės surinkimo instrukcijų ar surinkimas atliekamas netinkamai, pvz. surenkant baldus perveržiami varžtai; kai prekės eksploatuojamos netinkamai, nesilaikoma eksploatacijos rekomendacijų arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.
 • Garantija netaikoma šiems elementams: stiklo stalviršiui, silikono kojelėms po stiklu, pagalvėlėms (sėdynėms ir atlošams), čiužiniams ir pan.
 • Garantija neapima žalos, kurią sukėlė:

– netinkamas baldų surinkimas;

– netinkamas baldų naudojimas ir saugojimas;

– netinkama priežiūra;

– mechaniniai pažeidimai;

– savarankiškas taisymas, modifikavimas ar struktūriniai pakeitimai.

 • Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos.
 • Garantija suteikiama pateikus pirkimo dokumentus.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esantis produktas savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

Eksploatacijos rekomendacijos:

 • Siekiant užtikrinti maksimalią baldų naudojimo trukmę, sukurkite jiems pavėsį. Skėtis, baldų uždangalai ar stoginė, sauganti nuo saulės, gerokai prailgins Jūsų lauko baldų tarnavimo laiką.
 • Žiemos laikotarpiu lauke paliekamus lauko baldus rekomenduojama uždengti apsaugant nuo kritulių.

Garantijos galiojimo laikotarpiu (iki 24 mėn.) pastebėjus paslėptus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums fotonuotrauką elektroniniu paštu info@ekoseses.lt. Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą nedelsiant informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, su sąlyga, kad bus laikomasi visų Prekių Grąžinimo Sąlygų.

Kabančių krėslų garantijos sąlygos

Garantijos suteikimo sąlygos:

 • Garantija taikoma 24 mėn. nuo prekės įsigijimo dienos.
 • Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
 • Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
 • Natūralūs audinio ar užpildo dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 • Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai nesilaikoma prekės surinkimo instukcijos ar surinkimas atliekamas netinkamai, kai prekės eksploatuojamos netinkamai, nesilaikoma eksploatacijos rekomendacijų arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.
 • Garantija netaikoma šiems elementams: pagalvėlėms (sėdynėms ir atlošams) bei rėmo korozijai, nes kieme naudojami chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, gali pakenkti metalo dažams ir dengiamosioms medžiagoms.
 • Garantija neapima žalos, kurią sukėlė:

– netinkamas krėslų surinkimas;

– netinkamas krėslų naudojimas ir saugojimas;

– netinkama priežiūra;

– mechaniniai pažeidimai;

– savarankiškas taisymas, modifikavimas ar struktūriniai pakeitimai.

 • Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos.
 • Garantija suteikiama pateikus pirkimo dokumentus.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esantis produktas savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

Eksploatacijos rekomendacijos:

 • Siekiant užtikrinti maksimalią krėslų naudojimo trukmę, sukurkite jiems pavėsį arba nenaudojamą krėslą denkite specialiu uždangalu. Nors ratanas atsparus UV spinduliams, tačiau ilgą laiką veikiama tiesioginių saulės spindulių, vytelė silpnėja ir keičia savo savybes. Taigi, skėtis, stoginė ar uždangalas, saugantys nuo saulės, gerokai prailgins Jūsų kabančio krėslo tarnavimo laiką.
 • Krėslą būtina statyti tik ant lygaus paviršiaus, siekiant išvengti jo virtimo. Statant, pvz., ant žolės, rekomentuojama įtvirtinti pagrindą papildomai.
 • Negalima krėsle šokinėli, intensyviai suptis ar įsibėgėjus įšokti – konstrukcija tam nepritaikyta. Saugokite save!
 • Žiemos laikotarpiu lauke paliekamus kabančius krėslus rekomenduojama uždengti apsaugant nuo kritulių. Prieš uždengiant rekomenduojama kabančią dalį pritvirtinti prie stovo (pririšti), kad žiemos vėjai jo nedaužytų. Tačiau jei uždangalas tampriai uždengia krėslą, tuomet rišti nebūtina.
 • Jei po žiemos ar ilgiau nenaudojant girdisi girgždėjimas, rekomenduojama sutepti buityje naudojamu augaliniu aliejumi (pvz. alyvuogių) sujungimo vietose (žr. paveikslėlį):
Kabančio krėslo priežiūra

Garantijos galiojimo laikotarpiu (iki 24 mėn.) pastebėjus paslėptus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums nuotrauką elektroniniu paštu info@ekoseses.lt. Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą nedelsiant informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus su sąlyga, kad bus laikomasi visų Prekių Grąžinimo Sąlygų.